Image

HACCP

HACCP tłumacząc z angielskiego, oznacza bezpieczeństwo i analizę zagrożeń oraz krytyczne punkty kontroli (hazard analysis and critical points). Polega to na identyfikacji możliwych zagrożeń i problemów, które może ze sobą nieść żywność. Kontrola produktu spożywczego od momentu produkcji i dystrybucji. Ten system jest bardzo ważny i pozwoli sprawdzić, czy zakład produkujący  żywność, wykonał wszystko optymalnie, aby konsument zachował bezpieczeństwo i nie narażał się na problemy zdrowotne. W skrócie chodzi tutaj o szczegółowe i rygorystyczne zasady odnoszące się do jakości żywności, aby nasz klient otrzymał to, co najlepsze!